EVeRy THiNG U NeeD
 
HomeSearchRegisterLog in

Share
 

 Eminem ft Dr. Dre - i need a doctor + SUB

Go down 
AuthorMessage
parsa
GLeAM STaR
GLeAM STaR
parsa

Posts : 113
Join date : 2011-11-11
Age : 26
Location : Tehran

Eminem ft Dr. Dre - i need a doctor + SUB Empty
PostSubject: Eminem ft Dr. Dre - i need a doctor + SUB   Eminem ft Dr. Dre - i need a doctor + SUB EmptyThu Dec 08, 2011 10:41 am

Im about to lose my mind
دارم عقلم و از دست میدم

you’ve been gone for so long
تو خیلی وقته كه رفتی

I’m running out of time
مهلتم داره تموم میشه

I need a doctor
یه دكتر لازم دارم

call me a doctor
واسم یه دكتر خبر كنید

I need a doctor, doctor
یه دكتر لازم دارم، دكتر

to bring me back to life
كه من و به زندگی برگردونه

I told the World one day I would pay it back
من به دنیا گفتم كه یه روزی جبران میكنم

say it on tape, and lay it, record it
روی نوار گفتم و ضبطش كردم

so that one day I could play it back
كه یه روزی بتونم پخشش كنم

but I don’t even know if
ولی حتی نمیدونم كه

I believe it when I’m saying that
به حرفی كه میزنم اعتقاد دارم یا نه

ya’ll starting to creep in,
تو بدنت و تكون میدی

everyday its so grey and black
هر روز خاكستری و سیاهه

hope, I just need a ray of that
امیدوارم، من فقط به یه نشونه احتیاج دارم

cause no one see’s my vision when I play it for‘em
چون هیچ كس دید من و نمیبینه وقتی كه براش مینوازم

they just say its wack
اونا فقط میگن این احمقانس

they don’t know what dope is
اونا نمیدونن كه دوپ(دارو/ماده مخدر) چیه

and I don’t know if I was awake or asleep
و منم نمیدونم كه اصلا خواب بودم یا بیدار

when I wrote this,
وقتی كه این و نوشتم

all I know is you came to me when I was at my
lowest
تنها چیزی كه میدونم اینه كه تو من و نجات دادی وقتی كه در بدترین شرایط بودم

you picked me up, breathing life in me
تو من و بلند كردی و نفس زندگی به من دادی

I owe my life to you
من زندگیم و به تو مدیونم

before the life of me,
قبل از این زندگی

I dont see why you dont see like I do
من نمیدونم كه تو چرا مثل من نمیفهمی چیز هارو

but it just dawned on me you lost a son
ولی وقتی تو یه پسر از دست دادی من شروع به فهمیدنش کردم,

see this light in you, it’s dark.
این تابشو درون تو دیدم، تیره بود

let me turn on the lights and brighten me and enlighten you
بزار چراغ و روشن كنم و خودم و نورانی كنم و تو رو راهنمایی كنم

I dont think you realise what you mean to me
فكر كنم كه تو تشخیص نمیدی كه چی میخوای

not the slightest clue
نه باریكترین سر نخو

cause me and you were like a crew
چون من و تو مثل همكار بودیم

I was like your sidekick
من ماشین حساب(دستیار و حسابدار) تو بودم

you gonna either wanna fight me
تو میخوای با من دعوا كنی

when I get off this f-cking mic
وقتی كه من این میكروفون لعنتی و زمین میذارم

or you gonna hug me
یا میخوای بغلم كنی

but I’m not an option, theres nothing else I can do cause…
ولی من یه انتخاب نیستم، هیچ كار دیگه ای نیست كه من بتونم انجام بدم چون...

Im about to lose my mind
دارم عقلم و از دست میدم

you’ve been gone for so long
تو خیلی وقته كه رفتی

I’m running out of time
مهلتم داره تموم میشه

I need a doctor
یه دكتر لازم دارم

call me a doctor
واسم یه دكتر خبر كنید

I need a doctor, doctor
یه دكتر لازم دارم، دكتر

to bring me back to life
كه من و به زندگی برگردونه

Eminem
It hurts when I see you struggle
ناراحت كنندس وقتی تو رو در كشمكش میبینم

you come to me with ideas
تو افكارت و به من گفتی

you say there just pieces so I’m puzzled
تو میگی كه تكه ها وجود دارند پس من پازلم

cause the shit i hear is crazy
چون مزخرفاتی كه میشنوم دیوونه كنندس

but your either getting lazy or you don’t
ولی تو هم داری تنبل و سست میشی یا نمیشی

believe in you no more
دیگه به خودت ایمان نداری

seems like your own opinions, not one you can form
انگار عقاید خودت اونایی نیستن كه خودت میخواستی

cant make a decision you keep questioning yourself
هی داری از خودت میپرسی، نمیتونی تصمیم بگیری

second guessing and its almost like
یه حدس دیگه و به نظر میرسه كه

your begging for my help
داری از من خواهش میكنی كمكت كنم

like I’m your leader
انگار كه من راهنمات هستم

your suposed to f-cking be my mentor
تو قرار بود لعنتی، راهنمای من باشی

I can endure no more,
دیگه نمیتونم تحمل كنم

I demand you remember who you are
ازت تمنا میكنم به یاد بیاری كه كی هستی

it was YOU, who believed in me
این تو بودی كه من ایمان داشتی

when everyone was telling you dont sign me
وفتی همه میگفتن كه رو من حساب نكنی

everyone at the f.u.cking label, lets tell the truth
همه آدمای كه اسم و تابلویی دارن واسه خودشوت، بزار حقیقت و بگیم

you risked your career for me
تو برای من شغلت و(موقعیت رو) به خطر انداختی

I know it as well as you
این و به همون خوبی كه تو رو میشناسم میدونم

nobody wanted to f.u.ck with the white boy
هیچ كس نمیخواست كه با یه پسر سفید برخورد داشته باشه

Dre, I’m crying in this booth
دری، من تو این اطاقك دارم گریه میكنم

you saved my life, now maybe its my turn to save yours
تو زندگی من و نجات دادی شاید الان نوبت منه كه تو رو نجات بدم

but I can never repay you,
ولی من هیچ وقت نمیتونم كار تورو جبران كنم

what you did for me is way more
كاری كه تو برای من كردی خیلی بیشتره

but I aint giving up faith and you aint giving up on me
ولی من از اعتقادم برنمیگردم همونطور كه تو از من نا امید نمیشی

get up Dre, I’m dying, I need you, come back for f-ck’s sake
دری بلند شو. دارم میمیرم من به تو نیاز دارم .به خاطراینم كه شده برگرد

Im about to lose my mind
دارم عقلم و از دست میدم

you’ve been gone for so long
تو خیلی وقته كه رفتی

I’m running out of time
مهلتم داره تموم میشه

I need a doctor
یه دكتر لازم دارم

call me a doctor
واسم یه دكتر خبر كنید

I need a doctor, doctor
یه دكتر لازم دارم، دكتر

to bring me back to life
كه من و به زندگی برگردونه

Dr Dre
It literally feels like a lifetime ago
كاملا حس زندگی قبلیم و داره

but I still remember the shit
ولی من هنوز اون زندگی رو به یاد میارم

like it was just yesterday though
انگار همین دیروز بود

you walked in, yellow jump suit
تو اومدی تو با لباس زردت

whole room, cracked jokes
همه اطاق به خنده افتاد

once you got inside the booth,
یه بار اومدی به اون اطاقك

told you, like smoke
بهت گفتم مثل دود سیگار

went through friends, some of them I put on
همه دوستان رفتن و بعضیاشونو نگه داشتم

but they just left, they said they was riding to the death
ولی اونا هم لحظه بعدش رفتن اونا گفتن كه داشتن به مرگ میرسیدن

but where the f.u.ck are they now
ولی اونا الان كجان

now that I need them,
حالا كه بهشون نیاز دارم

I dont see none of them
هیچ كدومشون و نمیبینم

all I see is Slim
تنها چیزی كه میبینم اسلیمه

f-ck all you fair-weather friends
عنت به همه شما رفیقای بی وفا

all I need is him
تنها کسی که نیاز دارم اون(امینمه)است

f-cking backstabbers
ای آدمای نامرد كه از پشت به آدم خنجر میزنید

when the chips were down
وقتی كه ما بدبخت شدیم

you just laughed at us
شما فقط به ما میخندیدین

now you bout to feel the f.u.cking wrath of aftermath, faggots
اما حالا دارین مثل چی از ناراحتی میمیرین،عوضی ها

you gon see us in our lab jackets
شما میخواین مارو تو لباس آزمایشگاه ببینین

and ask us where the f.u.ck we been?
و بپرسین كه ما كدوم گوری بودیم

you can kiss my indecisive ass crack maggots
and the crackers ass
حالا میتونید بیاید و نوكری من و بكنید

little crack a jack beat making wack math,
حمالای كوچولویی كه با ریاضی گند میزدین

backwards producers, Im back bastards
پشت سر آهنگ سازا، من برگشتم حروم زاده ها

one more CD and then I’m packing up my bags
یه سی دی یه دیگه و بعد وسایلم و جمع میكنم و

and as I’m leaving
در حال رفتن

I’ll guarantee they scream Dre don’t leave us like that man cause…
قول میدم اونا فریاد میزنن كه دكتر دری ما رو اینطوری ترك نكن چون...

Im about to lose my mind
دارم عقلم و از دست میدم

you’ve been gone for so long
تو خیلی وقته كه رفتی

I’m running out of time
مهلتم داره تموم میشه

I need a doctor
یه دكتر لازم دارم

call me a doctor
واسم یه دكتر خبر كنید

I need a doctor, doctor
یه دكتر لازم دارم، دكتر

to bring me back to life
كه من و به زندگی برگردونه
Back to top Go down
 
Eminem ft Dr. Dre - i need a doctor + SUB
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
MuZiK :: Lyrics-
Jump to: